Lễ bế mạc huấn luyện cụm tự vệ số 4 năm 2021

0
529

Đặng Thái Sơn – Phòng KT&ĐBCLGD

Sáng ngày 03/4/2021, Ban chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ tổ chức bế mạc huấn luyện tự vệ 2021 dành cho cụm tự vệ số 4. Về dự lễ bế mạc có đ/c Trung Tá Đỗ Quốc Hùng phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCH quân sự thành phố Điện Biên Phủ, cũng lãnh đạo 04 trường chuyên nghiệp và 52 đồng chí là lãnh đạo đơn vị tự vệ, chiến sỹ tự vệ trong cụm.

Ảnh 1: Trung Tá Đỗ Quốc Hùng phát biểu tại buổi bế mạc

Trong thời gian 01 tuần, 36 chiến sỹ đã tham gia huấn luyện 2 nội dung là chính trị và quân sự. Vượt qua các khó khăn trong quá trình huấn luyện, với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác rèn luyện của các chiến sỹ tự vệ đã nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch huấn luyện đề ra. Cụ thể

Kết quả nhận thức chính trị: 100% đạt yêu cầu trong đó 80% khá giỏi.

Kết quả kiểm tra điều lệnh, đội ngũ: 100% đạt yêu cầu trong đó 78% khá giỏi.

Kết quả kiểm tra chiến thuật: 100% đạt yêu cầu trong đó 69% khá giỏi.

Kiểm tra bắn đạn thật: Cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện bắn đạn thật là 30% quân số. Trong đó:

+   02 chiến sỹ đạt điểm giỏi, chiếm 9%

+   05 chiến sỹ đạt điểm khá, chiếm 23%

+   15 chiến sỹ đạt điểm giỏi, chiếm 68%

Kết quả huấn luyện cụm Tự vệ số 4 năm 2021 đã đạt mục tiêu đề ra. Trong quá trình tham gia huấn luyện đã có 01 tập thể, 04 cá nhân tiêu biểu đạt kết quả cao trong rèn luyện được BCH quân sự thành phố tặng giấy khen. Kết thúc đợt huấn luyện đã để lại những tình cảm tốt đẹp cho các đồng chí giáo viên, chiến sỹ

Ảnh 2: Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích

BÌNH LUẬN