Liên hệ

Đ/c: Trường CĐSP Điện Biên – Tổ 30 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
email: quantrimang.cdspdb@gmail.com
Điện thoại: 0215.3825.337            –          FAX: 0215.826.930