NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM VÀ BẢO TỒN NGHỆ THUẬT MÚA DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN

0
193

Văn hóa các dân tộc thiểu số là tài sản quý giá góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng mà thống nhất của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống  các dân tộc là việc có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã đề ra.

Để giới thiệu đến độc giả sự phong phú và độc đáo về nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên thư viện trường CĐSP Điện Biên xin được giới thiệu đến quý Thầy, Cô và các em sinh viên cuốn sách: “ Nghiên cứu, sưu tầm, và bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên”. Cuốn sách được biên soạn bởi nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, sưu tầm, và bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch”. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Mạnh Cường,  giấy phép xuất bản số 1787/GPXB do Sở TT&TT tỉnh Điện Biên cấp ngày 02/11/2022; nxb: Điện Biên, năm XB: 2022.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

1)  Tổng quan về nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên.

2) Nghệ thuật múa dân gian một số dân tộc tỉnh Điện Biên.

3)  Một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Qua cuốn sách, nhóm thực hiện đề tài mong muốn giới thiệu, truyền tải tới quý độc giả nội dung cơ bản về các điệu múa truyền thống của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ đó đóng góp thích cực vào công tác giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

BÌNH LUẬN