NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2022-2023

0
403

Năm học 2022-2023, trước yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp, để kịp thời đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên sinh viên trong tình hình mới; trên cở sở phát huy tinh thần “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Điện Biên định hướng thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XVI, Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tổ chức đa dạng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức triển khai các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực số của đoàn viên sinh viên.

Ba là, tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng mềm cho các khối đoàn viên sinh viên gắn với nhiệm vụ đào tạo của trường. Thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội góp phần nâng cao kết quả học tập, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên sinh viên.

Bốn là, tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Để thực hiện được nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên, Đoàn trường định hướng một số giải pháp cơ bản sau.

Thứ nhất, đa dạng hoá việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Ðại hội Đoàn các cấp; tổ chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; triển khai kế hoạch “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”; chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030”; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho đoàn viên, sinh viên qua mạng xã hội; tổ chức chương trình đối thoại giữa cấp ủy thanh niên; xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”.

Thứ hai, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số; tổ chức đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện; phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong các hoạt động tình nguyện. Triển khai, tổ chức chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân Biên giới”, “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện”, “Phòng chống tác hại của rác thải nhựa”. Tập huấn kiến thức, kỹ năng mềm cho các đội hình tình nguyện; tăng cường ứng dụng các ý tưởng, sáng kiến mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tình nguyện. Thực hiện đa dạng chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Thứ ba, triển khai hiệu quả Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh niên. Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, sinh viên về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, NCKH trong học tập, chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn. Triển khai sử dụng app Thanh niên Việt Nam; app Sinh viên Việt Nam; nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho đoàn viên; khuyến khích sinh viên, giảng viên trẻ tham gia NCKH, tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam” và ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”. Nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Đa dạng chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”: tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của sinh viên về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục, về phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, về thói quen khám sức khoẻ định kỳ, về tác hại của bia, rượu, thuốc lá… Tập trung triển khai rộng rãi “Khung kỹ năng thực hành xã hội trong sinh viên”. Tiếp tục tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong đoàn viên sinh viên; triển khai chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”; phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của sinh viên.

Thứ tư, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biên giới, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biên giới, biển, đảo. Tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Tập huấn nhằm nâng cao nhận diện các tin tức xấu độc trên không gian mạng; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh với các tin bài, luận điện xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn”. Bồi dưỡng sinh viên, giảng viên tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ chủ chốt trong trường học; tổ chức các cuộc thi, tuyên dương, khen thưởng Bí thư chi đoàn giỏi. Tiếp tục triển khai việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Thực hiện tốt quy trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, góp phần trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ trong việc theo dõi, giúp đỡ và thử thách đối với đoàn viên sinh viên ưu tú. Đưa nội dung về công tác phát triển Đảng, tham gia xây dựng Đảng thành nội dung quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức đoàn năm học.

Với tinh thần “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, tuổi trẻ Trường CĐSP Điện Biên quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2022-2023, lập thành tích tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022) và 60 năm thành lập Trường CĐSP Điện Biên (1963-2023)./.

Tác giả: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN