Phát huy vai trò của “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

0
507

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường CĐSP Điện Biên đã và đang khẳng định rõ hiệu quả trong thực tiễn, giúp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng thời góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngay sau khi thành lập năm 2019, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ duy trì thường xuyên lịch sinh hoạt định kỳ 1 tháng/1 lần, ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt theo thời gian sớm hơn, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm theo định hướng của Đảng ủy và Đoàn cấp trên.

Ảnh 1: Câu Lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức định kỳ hàng tháng sinh hoạt, thảo luận về cuốn sách Bác Hồ

Ảnh 2: Câu Lạc bộ Lý luận trẻ triển khai nội dung viết bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng

Từ đầu năm 2022 đến nay, Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã có 8 buổi sinh hoạt và 4 hoạt động lớn cụ thể là: triển khai nội dung viết bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; phối hợp với Liên Chi đoàn, Chi đoàn tổ chức định kỳ hàng tháng sinh hoạt, thảo luận về cuốn sách viết về Bác Hồ; tham mưu tổ chức toạ đàm “Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến thắng Điện Biên Phủ” nhân dịp 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức quán triệt, học tập về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Ảnh 3, 4: Toạ đàm “Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến thắng Điện Biên Phủ” nhân dịp 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng chí Trần Thanh Bắc – Bí thư Đoàn trường nhấn mạnh: “Câu lạc bộ Lý luận trẻ là tổ chức tập hợp, tạo diễn đàn cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tiếp tục chỉ đạo Câu lạc bộ có những hoạt động cụ thể, sáng tạo nhằm tăng cường hơn nữa về tư tưởng chính trị, kiến thức văn hóa, xã hội cho đoàn viên thanh niên, góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.”

Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó việc phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ là phương thức hữu hiệu nhằm cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.  Bước ra từ các CLB lý luận trẻ, nhiều đoàn viên, thanh niên đã chín chắn, trưởng thành, có thêm nhiều kỹ năng. Ngày càng nhiều ĐVTN tìm đến với mô hình ý nghĩa này để “hiểu lý luận, vững niềm tin” đây chính là minh chứng rõ nét nhất khẳng định ý nghĩa, vai trò to lớn của Câu lạc bộ.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN