PHÒNG CÔNG TÁC HSSV -TRƯỞNG CĐSP ĐIỆN BIÊN THAM GIA LỚP TẬP CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG NĂM 2015

0
613

Tin và ảnh: Phạm Hồng Thái

Thực hiện kế hoạch số 5688/BGDĐT – VP ngày 02/11/2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác tư tưởng – văn hóa của các sở giáo dục đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dự bị dân tộc Trung ương.

Lãnh đạo phòng công tác HSSV trường CĐSP Điện Biên đã tham gia lớp tập huấn theo đúng nội dung chương trình và kế hoạch. Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2015 với hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội (tại Trường đại học Hà Nội),  Huế (tại đại học Huế), thành phố Hồ Chí Minh (tại trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) với sự tham gia của đại diện tất cả các sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp  trong cả nước.

Nội dung lớp tập huấn tập trung vào năm chuyên đề có tính thời sự và cấp thiết hiện nay đối với đời sống HSSV, cụ thể là:

Chuyên đề 1: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị TW 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, do PGS-TS Nguyễn Hữu Thức – nguyên vụ trưởng vụ văn hóa, văn nghệ, Ban tuyên giáo trung ương trình bày.

Chuyên đề 2 “Tăng cường đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận – văn hóa hiện nay, do PGS-TS Đào Duy Quát – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phê bình văn học nghệ thuật Trung ương trình bày.

 Chuyên đề 3 “Tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp với việc phòng chống ma túy trong học sinh sinh viên”.

Chuyên đề 4, 5: “Hướng dẫn tổ chức trò chơi dân gian trong trường học, phương pháp tuyên truyền, sân khấu hóa các nội dung giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong học đường”.

Tại lớp tập huấn các học viên là giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng đã được trao đổi thảo luận về nội dung 5 chuyên đề học tập và cũng thẳng thắn chia sẻ về thực trạng tình hình tư tưởng HSSV hiện nay tại các cơ sở đào tạo và đề nghị Bộ giáo dục đào tạo cần phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan của bộ,  các sở giáo dục đào tạo địa phương để làm tốt công tác phối hợp để triển khai hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Bộ giáo dục yêu cầu các trường tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của HSSV, kịp thời giải quyết những khúc mắc trăn trở của các em để qua đó góp phần ổn định tư tưởng trong đời sống HSSV.

Kết thúc lớp tập huấn, tại các đầu cầu Ban tổ chức lớp đã tổ chức cho học viên tham quan thực tế các thiết chế vănhó phục vụ hoạt động của HSSV tại các địa phương

BÌNH LUẬN