Rà soát, kiểm thử đề thi trắc nghiệm khách quan bằng hình thức online ứng dụng vào thi kết thúc học phần năm học 2021-2022

0
453

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Thực hiện Công văn số 1172/CV-CĐSP, ngày 10/12/2021 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên về việc rà soát, kiểm thử đề thi trắc nghiệm online một số học phần năm học 2021-2022; ngày 14/12/2021 phòng Khảo thí & ĐBCLGD đã tổ chức rà soát ngân hàng câu hỏi các học phần trắc nghiệm khách quan đã sử dụng và kiểm thử đề thi trắc nghiệm khách quan mới ứng dụng vào thi kết thúc học phần năm học 2021-2022 cho hơn 20 giảng viên của Trường CĐSP Điện Biên.

Buổi rà soát, kiểm thử tập trung vào các nội dung:

– Các giảng viên theo từng chuyên ngành, rà soát, thi thử các đề thi kết thúc học phần tương ứng. Nhận xét cho các tác giả về ma trận đề thi kết thúc học phần, tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung: số lượng câu hỏi, thời gian, độ khó của đề thi, số lượng câu hỏi của từng mức độ nhận thức.

– Góp ý cho các tác giả về chất lượng câu hỏi.

Kết thúc buổi làm việc, với 09 học phần được rà soát, kiểm thử, đảm bảo về nội dung và hình thức. Trong thời gian tới, các tổ chuyên môn tiếp tục hoàn thiện công tác cập nhật, chỉnh sửa các nội dung có liên quan.

Một số hình ảnh của buổi kiểm thử:

BÌNH LUẬN