Sẽ không còn lớp chuyên, lớp chọn cấp THCS

0
24208

Nội dung đáng chú ý này nêu tại Công văn 3892/BGDĐT-GDTrH được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020.

Theo đó, để đảm bảo mặt bằng chung về chất lượng dạy và học khối lớp cấp 2, từ năm học 2019 – 2020, các trường học trên cả nước đều phải chấm dứt việc tổ chức lớp chuyên, lớp chọn.

Đồng thời, rà soát lại mạng lưới trường lớp để đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể:

Đối với khu vực thành phố, sẽ quy hoạch trường, lớp theo hướng mở rộng ra khu vực ngoại ô để khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông; tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao.

Đối với khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý; củng cố và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú có quy mô phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt; điều chỉnh để tránh trùng lặp giữa các môn học; bổ sung, cập nhật những thông tin mới.

Đẩy mạnh việc học ngoại ngữ, thí điểm dạy ngoại ngữ tích hợp với các môn học khác (Toán và các môn khoa học) tại các trường có điều kiện.

Và hơn hết, chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới…(Có Công văn  3892/BGDĐT-GDTrH đính kèm)./.

Chi tiết xem tại đây:

Người viết: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN