Sinh viên K23 ngành Giáo giục Mầm non trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên hăng say học tập, rèn tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học Tây Bắc

0
103

Thực hiện Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông báo số 25/TB-GDQPAN ngày 03/4/2023 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc về kế hoạch thực hiện môn Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 64; Thông báo số 294/TB-CĐSP ngày 11/4/2023 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về tổ chức học môn GDQP&AN tại trung tâm GDQP&AN trường Đại học Tây Bắc.

Tham gia học tập có 225 sinh viên K25 ngành Giáo dục Mầm non, thời gian học từ ngày 08/5/2023-03/6/2023. Theo đó sinh viên sẽ được học 04 nội dung: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, sinh viên K25 ngành Giáo dục Mầm non đã hoàn thành 3/4 thời gian học tập các em đã thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự, sử dụng, bảo quản súng. Theo kế hoạch các em sẽ kết thúc và trở về trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên ngày 03/6/2023.

Một số hình ảnh sinh K25 ngành Giáo dục Mầm non học tập, rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc

Sinh viên học tập lý thuyết tại Hội trường

Sinh viên tập hợp đội hình chuẩn bị hành quân ra thao trường luyện tập

Tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN