SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN TÍNH CỰC RÈN LUYỆN, HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

0
597

Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ Quốc phòng về việc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông báo số 19/TB-GDQPAN ngày 25/01/2021 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc; Thông báo số 82/TB-CĐSP ngày 29/01/2021 của Trường CĐSP Điện Biên về tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc.

Tham gia học tập có 187 sinh viên K23 ngành Giáo dục Mầm non, thời gian học từ ngày 07/3/2012-04/4/2021. Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh với tổng thời lượng của chương trình là 165 tiết (gồm 04 học phần): Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.  Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh đảm bảo sinh viên có các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, sinh viên K23 ngành Giáo dục Mầm non đã hoàn thành 3/4 thời gian học tập với nhiều bài học, các em đã thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự, sử dụng, bảo quản súng. Hẹn gặp lại các em sau một tuần nữa tại mái trường CĐSP Điện Biên thân yêu.

Một số hình ảnh sinh K23 ngành Giáo dục Mầm non học tập, rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Tây Bắc

Sinh viên thực hành kỹ thuật ngắm bắn súng 

Tác giả: Bùi Văn Chung

BÌNH LUẬN