Sở Tư pháp Điện Biên tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020

0
562

Thực hiện Công văn số 1270/GM-STP, ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp Tỉnh Điện Biên. Sáng ngày 21/10/2020, Sở Tư pháp Tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020

Tham dự hội nghị có các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, các thành viên của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố, công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, bam, ngành tỉnh. Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tư pháp, phóng viên báo, truyền hình Điện Biên Phủ.

Tại Hội nghị giảng viên giảng dạy pháp luật – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã được phổ biến và tiếp thu những nội dung về:

– Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 (những điểm mới)

– Nội dung cơ bản của kết luận số 80/KL/TW ngày 20/6/2020 của

– Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2001 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

– Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

– Nội dung cơ bản của Nghị định định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Những điểm mới của Luật giám định tư pháp.

– Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND Tình Điện Biên và Quyết định số 18/ 2020 của UBND Tỉnh Điện Biên quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh Điện Biên

– Nội dung cơ bản của Nghị định định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

Việc tham gia Hội nghị giúp giảng viên giảng dạy pháp luật trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hiểu rõ về những điểm mới trong một số Luật hiện nay. Ngoài ra các giảng viên còn thấy rõ được những định hướng lớn của ngành Tư pháp trong tình hình mới. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy  môn pháp luật tại nhà trường.

(Một số hình ảnh của Hội nghị)

Người viết: Lê Trọng Hiếu

BÌNH LUẬN