Tài liệu sinh hoạt chi đoàn

0
189

Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là các nội dung nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh. Để hưởng ứng và triển khai Tháng Thanh niên 2023 trên toàn tỉnh, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; , Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” với các nội dung, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN