Tăng cường các giải pháp phòng cháy và chữa cháy

0
613

Bùi Quang Huy

Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCCC hiện hành, trong tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2018, trường CĐSP Điện Biên đã có nhiều giải pháp PCCC.

Theo đó, nhà trường đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra công tác PCCC; thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác PCCC. Nhà trường đã củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCCC, đội PCCC cơ sở; xây dựng phương án chữa cháy. Hệ thống bảng Nội qui PCCC và các bảng tiêu lệnh chữa cháy được treo ở các công trình như: Thư viện, thí nghiệm; các phòng thực hành; khu nội trú; kho vật tư; khu nhà làm việc, học tập và hội họp của trường.

Dự kiến, trong tháng 5 năm 2018, nhà trường sẽ tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC và kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cho cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường.

Hy vọng, mỗi cán bộ viên chức và sinh viên của trường sẽ luôn có ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác PCCC, không để sảy ra cháy nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong trường và khu vực ./.

BÌNH LUẬN