TCCB. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH CÔNG VĂN TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I), GIẢNG VIÊN CHÍNH ( HẠNG II) NĂM 2017.

0
334

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3847/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp ( hạng I), giảng viên chính ( hạng II) năm 2017.

  1. Đối tượng áp dụng
  2. Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
  3. Viên chức giảng dạy trong các trường Cao đẳng Sư phạm công lập
  4. Hình thức, nội dung và thời gian thi
  5. Viên chức sẽ phải dự thi đủ các bài thi sau:

* Bài thi kiến thức chung: Hình thức thi tự luận; Thời gian thi 180 phút.

* Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: Hình thức thi thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp; Thời gian thi thuyết trình và phỏng vấn: 30 phút/người.

* Bài thi ngoại ngữ các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ bậc 3 (B1) theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II); Hình thức thi viết; Thời gian thi: 90 phút.

* Bài thi tin học nội dung thi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II); Hình thức thi Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính; Thời gian thi: 45 phút.

  1. Thời gian tổ chức kì thi thăng hạng: Dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2017.

Chi tiết xem tại Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT và Công văn 3847/BGD ĐTNGCBQLGD ngày 22/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÌNH LUẬN