Thông báo Tổ chức thi năng khiếu đợt 2 ngành Giáo dục Mầm non Trình độ cao đẳng năm 2021

0
564

Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tết của Văn bản xem tại đây:

BÌNH LUẬN