Thông báo Về việc đăng ký tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, năm 2017

0
5440

Được sự đồng ý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Hà Nội II; trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thông báo đăng ký thi tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học, năm 2017 như sau:

Chi tiết xem tại đây

BÌNH LUẬN