Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở tỉnh Điện Biên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới”

0
10551

Căn cứ Kế hoạch số 579/KH-CĐSP, ngày 12/8/2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 – 2020; Thực hiện Kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Khoa Tự nhiên đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Khoa Tự nhiên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở tỉnh Điện Biên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo một số nội dung cụ thể của Hội thảo như sau:

  1. Mục đích Hội thảo

– Tạo diễn đàn tích cực để đội ngũ giảng viên trong đơn vị Khoa, Nhà trường và cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên các trường THCS trên địa bàn tỉnh Điện Biên trao đổi học thuật, các quan điểm lí luận, kinh nghiệm thực tiễn và kết quả nghiên cứu về quản lý, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới;

– Tăng cường tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực tự học, năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên.

  1. Nội dung Hội thảo

– Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018).

– Vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường phổ thông tỉnh Điện Biên – Thực trạng và giải pháp.

– Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018).

– Điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) của các trường phổ thông tỉnh Điện Biên – Thực trạng và giải pháp.

  1. Thành phần tham gia

– Giảng viên Khoa Tự nhiên và giảng viên các đơn vị trực thuộc Nhà trường.

– Cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên các trường THCS trên địa bàn tỉnh Điện Biên có bài viết tham gia Hội thảo.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

– Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến ngày 11/5/2020

– Địa điểm tổ chức Hội thảo: Hội trường Trường CĐSP Điện Biên.

  1. Một số quy định về cấu trúc bài báo

Bài viết gửi cho Ban tổ chức Hội thảo theo cấu trúc của một bài báo khoa học, bố cục cụ thể như sau:

– Tên bài viết (đặt tên ngắn gọn, súc tích)

– Thông tin của tác giả:  Họ tên, chức danh khoa học, đơn vị

– Tóm tắt nội dung: nêu cô đọng, súc tích nội dung, kết quả nghiên cứu của bài viết (khoảng 5 – 10 dòng với 100 – 150 từ)

– Nội dung bài viết gồm các phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận (từ 5 trang đến 10 trang).

– Tài liệu tham khảo: được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên tác giả.

+ Đối với tài liệu là sách: Tên tác giả, (năm xuất bản), tên sách, tập, nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn.

+ Đối với tài liệu là tạp chí: Tên tác giả, (năm xuất bản), tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang trích dẫn.

– Định dạng: khổ giấy A4, cỡ chữ 13; lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,0 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; khoảng cách giữa các đoạn văn: 6 pt; cách dòng: single; Font chữ: Times New Roman, bảng mã Unicode.

Tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về các thông tin mình cung cấp và chấp nhận quyền biên tập và đánh giá, phân loại của Ban biên tập.

  1. Thời hạn gửi bài và địa chỉ liên hệ

– Nhận, duyệt bài và biên tập tài liệu Hội thảo: từ 15/4/2020 – 30/4/2020. Bài viết gửi 01 bản điện tử và 01 bản in đến địa chỉ: Khoa Tự nhiên, Trường CĐSP Điện Biên; Email: letung75@gmail.com

– Địa chỉ liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ TS. Lê Tùng – Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo (Điện thoại: 0966389636).

BÌNH LUẬN