Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện trương trình đào tạo…

0
654

Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện trương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN