THS. PHẠM ÁNH TUYẾT VÀ CỘNG SỰ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

0
261

THS. PHẠM ÁNH TUYẾT VÀ CỘNG SỰ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI CẤP TỈNH TRƯỚC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chủ nhiệm đề tài Ths. Phạm Ánh Tuyết cùng các cộng sự thực hiện đề tài cấp tỉnh đã bảo vệ thành công đề tài tại Hội đồng khoa học Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên. Hội đồng khoa học Sở GD&ĐT đã nhất trí 100% thông qua đề tài và đồng ý chuyển hồ sơ đề tài lên Sở KH&CN tỉnh Điện Biên đề nghị cho phép Chủ nhiệm đề tài Ths. Phạm Ánh Tuyết cùng các cộng sự bảo về đề tài trước Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh.

Ngày 14 tháng 02 năm 2017 Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên ra quyết định số 48/QĐ-HĐKHCN về việc Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài“Thực trạng và giải pháp vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hóa học ở các trường Trung học Cơ sở tỉnh Điện Biên”.

07h30’Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2017  Đại diện cơ quan chủ trì đề tài, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên cùng chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính đề tài đã có mặt tại Sở khoa học và Công nghệ tỉnh. Tại Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh, ThS Phạm Ánh Tuyết – chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo và trả lời các câu hỏi có liên quan. Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh với 8/8 thành viên đã nhất trí thông qua nghiệm thu đề tài, trong đó có 01 kết quả đạt lại xuất sắc.

   

Người viết bài

 

Phạm Xuân Cường

 

 

BÌNH LUẬN