Tổng kết thực tập sư phạm đợt 2 năm học 2020-2021

0
508

Căn cứ Biên chế năm học 2021-2022, Trường CĐSP Điện Biên đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thực tập đợt 2 cho 511 sinh viên các ngành đào tạo giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non (THCS:15; TH: 09; MN: 487). Thời gian thực tập từ  22/02/2021 đến 29/4/2021 tại các trường THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên.

Trong thời gian thực tập, sinh viên được vận dụng lý thuyết với thực hành, được đi sâu tìm hiểu thực tế giáo dục, tiếp xúc với học sinh và giáo viên các trường THCS, tiểu học, mầm non; được trực tiếp tìm hiểu nội dung công việc của người giáo viên, của tổ bộ môn; được tìm hiểu các loại hồ sơ học sinh, sổ sách lớp học, cách đánh giá, cho điểm, phân loại học lực, hạnh kiểm của học sinh và các tài liệu hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục …sinh viên được luyện tập các kỹ năng sư phạm, làm quen với nội dung phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục trong và ngoài lớp, một số kỹ thuật dạy học đặc trưng của mỗi môn học, bậc học, ngành học. Đồng thời sinh viên được tham gia các hoạt động tập thể của đoàn, đội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao …qua đó giáo sinh đã nhanh chóng hòa nhập với hoạt động ở trường phổ thông và mầm non

Quá trình thực tập sư phạm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của người giáo viên và những yêu cầu cần phải phấn đấu để trở thành giáo viên có năng lực và phẩm chất tốt. Sinh viên đã hiểu rõ được vị trí, vai trò, nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên không đơn thuần chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức, nhân cách.

Kết quả: 511 sinh viên tham gia thực tập được đánh giá xếp loại từ Khá trở lên, trong đó loại Giỏi và Xuất sắc 505 em, đạt 98,8%.

Một số hình ảnh về thực tập sư phạm

Sinh viên K21M trong buổi gặp mặt đoàn TTSP tại trường MN Hoa Mơ

Sinh viên K21TH dự giờ tiết dạy mẫu tại trường Tiểu học Noong Bua

Sinh viên K22M trong tiết dạy học tại trường Mầm non Nam Thanh

Tác giả: Phan Thị Thu Hương

BÌNH LUẬN