Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thực hiện khảo sát sơ bộ tại trường CĐSP Điện Biên

0
26926

Phòng KT&CĐCLGD

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về công tác KĐCLGD, năm học 2018-2019 trường CĐSP Điện Biên đã hoàn thành công tác tự đánh giá lần 3 và đăng ký đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Ngày 4/4/2019 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại trường CĐSP Điện Biên. Qua đợt khảo sát sơ bộ, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và trường CĐSP Điện Biên đã kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện làm việc đồng thời thống nhất với nhà trường về một số nội dung chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Một số hình ảnh của đoàn đánh giá ngoài trong hoạt động khảo sát sơ bộ tại trường CĐSP Điện Biên:

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với Hội đồng tự đánh giá trường CĐSP Điện Biên

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với Hội đồng tự đánh giá trường CĐSP Điện Biên

Đoàn đánh giá ngoài và chủ tịch Hội đồng tự đánh giá nhà trường ký biên bản làm việc

Đoàn Đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm với BGH trường CĐSP Điện Biên

Đoàn đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng tự đánh giá

BÌNH LUẬN