Trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên chuyển sang dạy học trực tuyến cho sinh viên qua phần mềm Microsoft Team

0
395

Tin và ảnh: Vũ Thị Thanh Tâm

Thực hiện công văn số 2752/SGDĐT-VP ngày 21/11/2021 về việc điều chỉnh thời gian tạm dừng đến trường của trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn 1 số huyện, thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Trường Cao Đẳng Sư phạm Điện Biên đã tiến hành cho sinh viên nghỉ học trực tiếp chuyển sang hình thức học trực tuyến qua phần mềm Microsoft Team. Tất cả đều đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định. Đảm bảo đúng quy chế đào tạo, đúng thời gian và quy định về văn hóa công sở khi dạy học trực tuyến.

Hình ảnh hoạt động dạy học qua phần mềm Microsoft Team tại trường Cao Đẳng Sư phạm Điện Biên

BÌNH LUẬN