Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

0
64

Ngày 16/03/2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”, thời gian thi từ ngày 04/4/2023 đến ngày 04/5/2023.

Xác định đây là một cuộc thi ý nghĩ, góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam, trong thời gian qua lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trường quán triệt và triển khai vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia hưởng ứng. Kết quả, tính đến ngày 12/04/2023, nhà trường đã có 280 người tham gia.

Đây là là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 04/4/2023, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN