Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham gia Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới trong giáo dục năm 2021

0
475

Ngày 21/8, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục năm 2021 với sự tham gia của gần 400 giáo viên đến từ các phòng giáo dục và các khối trường trong tỉnh Điện Biên.

Trong lĩnh vực giáo dục, nữ giới chiếm tỷ lệ khá cao có nhiều đóng góp to lớn. Số lượng này chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối ở bậc mẫu giáo; chiếm khoảng 70% bậc phổ thông; chiếm gần 50% giảng viên đại học, cao đẳng. Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới trong giáo dục là hoạt động tập huấn thường niên nhằm hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tăng cường thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trong ngành giáo dục.

Ảnh 1: Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục

Hội nghị đã cung cấp những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, các khía cạnh về bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo, kỹ năng phân tích giới và kỹ năng lồng ghép giới trong giáo dục. Trong phần lớn thời lượng tập huấn, toàn thể đại biểu đã lắng nghe, thảo luận, đóng góp nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới trong giáo dục dưới sự điều phối của Ban tổ chức và các báo cáo viên.

Ảnh 2: Báo cáo viên Nguyễn Thị Hòa trao đổi các khía cạnh về bình đẳng giới trong giáo dục với các đại biểu tại các điểm cầu

Hội nghị nhấn mạnh vai trò của lồng ghép giới, bởi đây là biện pháp chiến lược để đạt bình đẳng giới trên phạm vi toàn xã hội, bằng cách đưa yếu tố giới vào mọi thiết chế cũng như các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình. “Lồng ghép giới chính là giải pháp thúc đẩy sự thay đổi từ tư duy đến cách thức làm việc”.

Người viết: Quàng Thị Hạnh

BÌNH LUẬN