TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC TỐT TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

0
268

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; Thực hiện kế hoạch biên chế năm học 2017-2018 của trường CĐSP Điện Biên và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trường CĐSP Điện Biên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học và đầu năm học, từ ngày 01/8 – 05/8/2017 Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017 – 2018 cho sinh viên cao đẳng K18 và K19 ( năm thứ hai và năm cuối của nhà trường).

Ngay từ ban đầu,  Phòng Công tác HSSV đã sớm xây dựng kế hoạch và chương trình để phê duyệt, dự kiến phân công người đứng lớp từng nội dung cụ thể. Công tác chuẩn bị lớp học, cơ sở vật chất phục vụ đảm bảo cho lớp học cũng được sắp xếp kịp thời. Chương trình cũng đã phân thành hai ca học sáng, chiều cho các khối sinh viên theo khoa để phù hợp với không gian lớp học và sinh viên có thời gian nghiên cứu tự học ở nhà.

Các nội dung trong chương trình học được xây dựng bám sát với tình hình thực tế của trường và văn bản số 3333 Bộ GDĐT ngày 02/8/2017về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH,CĐSP,TCSP năm học 2017-2018 ; Kế hoạch hoạt động năm học của trường CĐSP Điện Biên. Trong đó các nội dung trọng tâm như : Tuyên truyền phổ biến về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV (Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/01/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành); Giáo dục ý thức và trách nhiệm của bản thân HSSV trong học tập, rèn luyện khi tham gia hoạt động xã hội hoạt động tập thể; Hướng dẫn tổ chức thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người học; Quy chế công tác HSSV, quy chế ngoại trú, nội trú; Quy chế đánh giá điểm rèn luyện, thi đua khen thưởng trong HSSV; Triển khai công tác đào tạo năm học 2017 – 2018; Các Quy chế đào tạo. Hướng dẫn HSSV tìm hiểu các tài liệu học tập, tra cứu thông tin trên thư viện; Hướng dẫn HSSV tra cứu điểm trên phần mềm Quản lý Đào tạo. Ngoài ra chương trình còn bổ sung thêm các nội dung mới như: Việc thực hiện quy chế và nề nếp trong thi Học phần và hướng dẫn phiếu đánh giá giảng viên cho sinh viên (do phòng khảo thí và kiểm định CLGD đảm nhiệm);  Tuyên truyền giáo dục cho HSSV về An toàn TT và phòng chống buôn bán người; Thời sự trong nước và vấn đề biển đảo Việt Nam; luật phòng chống tham nhũng ( Phòng PA83 công an tỉnh đảm nhiệm ); Công tác tập hợp và đoàn kết Thanh niên; Kế hoạch, chương trình của tổ chức Đoàn; Các hoạt động xã hội, hoạt động xung kích tình nguyện năm học 2017 -2018. Tham gia lên lớp Tuần SHCD nhà trường có mời BCV là CB, lãnh đạo phòng PA83 Công an tỉnh..

Với tinh thần và khí thế đầu năm học mới 100% CBGV lên lớp đúng giờ đảm bảo truyền đạt kiến thức đầy đủ đúng kế hoạch, chương trình, HSSV phấn khởi nghiêm túc tham gia học tập. Kết thúc đợt học có 525/527 HSSV đã tham gia học tập đầy đủ Tuần Sinh hoạt công dân đầu năm học 2017-2018 và 100% đã hoàn thiện và nộp bài thu hoạch theo yêu cầu.

Có thể nói, tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2017-2018 cho sinh viên cao đẳng K18, 19 đã diễn ra một cách nghiêm túc, hiệu quả, đúng kế hoạch và có những kết quả đáng ghi nhận. Trước khi bước vào năm học mới, đây là một trong những hoạt động nhằm giúp các em HSSV vững tin bước chân vào những hoạt động học tập tiêp theo của mình.

Một số hình ảnh về hoạt động Tuần sinh hoạt công dân :

 Ảnh 1: Giờ lên lớp phổ biến về Quy chế HSSV; quy chế đánh giá điểm rèn luyện,

thi đua khen thưởng.

Ảnh 2: Giờ lên lớp về Triển khai công tác đào tạo năm học 2017-2018 cho HSSV.

Người viết tin/ảnh:

Nguyễn Thị Thùy Liên

BÌNH LUẬN