Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên triển khai công tác thực tập sư phạm năm học 2021 – 2022

0
454

Căn cứ chương trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non trình độ Cao đẳng; Căn cứ biên chế năm học 2021-2022 của trường CĐSP Điện Biên và kết quả khảo sát tại một số trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ để chuẩn bị tổ chức thực tập sư phạm cho sinh viên năm học 2021-2022.

Năm học 2021 – 2022, Trường CĐSP Điện Biên dự kiến tổ chức cho 651 sinh viên tham gia kiến tập, thực tập sư phạm tại 14 trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên (02 trường THCS, 01 trường Tiểu học và 11 trường Mầm non). Trong đó: 250 sinh viên ngành GD Mầm non kiến tập năm thứ  nhất; 187 sinh viên ngành GD Mầm non thực tập năm thứ hai; 11 sinh viên ngành SP Tiếng Anh, 06 sinh viên ngành SP Mĩ thuật, 12 sinh viên ngành GD Tiểu học và 185 sinh viên ngành GD Mầm non thực tập tốt nghiệp.

Thời gian thực tập sư phạm: Từ 29/01/2021 đến 04/3/2022, trong đó:

Hệ CĐSP đào tạo GVTHCS thực tập tốt nghiệp: 29/11/2021-> 08/01/2022

Hệ CĐSP ngành GD Tiểu học thực tập tốt nghiệp: 29/11/2021-> 14/01/2022

Hệ CĐSP ngành GD Mầm non thực tập tốt nghiệp: 29/11/2021-> 28/01/2022

Hệ CĐSP ngành GD Mầm non thực tập năm 2:  29/11/2021-> 08/01/2022

Hệ CĐSP ngành GD Mầm non kiến tập năm nhất: 21/02/2022-> 04/3/2022

Các trường được lựa chọn làm cơ sở thực tập sư phạm đều đã được kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng các điều kiện về chất lượng để tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm. Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn đội ngũ giáo viên chỉ đạo thực tập có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tốt để hướng dẫn hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên.

Trong thời gian kiến tập, thực tập, sinh viên sẽ dự giờ theo kế hoạch giảng dạy của giáo viên chỉ đạo, được hướng dẫn soạn giáo án, tập giảng, thi giảng; được hướng dẫn cách tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tham gia các buổi sinh hoạt đội thiếu niên; tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ…; được tham gia các hoạt động giáo dục: Lao động vui chơi, văn nghệ, thể dục, thể thao và kỷ niệm các ngày lễ truyền thống cùng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non.

Tác giả: Phan Thị Thu Hương

BÌNH LUẬN