Trường CĐSP tích cực hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 do UBND tỉnh Điện Biên phát động

0
560

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh Điện Biên phát động đang được cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường CĐSP tích cực hưởng ứng

Trong 05 năm qua (giai đoạn 2015 – 2020) phong trào thi đua, khen thưởng của trường CĐSP Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phát huy những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường CĐSP Điện Biên luôn quan tâm tới công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến cho giai đoạn 2021 – 2025, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn trường.

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua do tỉnh, ngành phát động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên toàn trường. Trọng tâm trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề gắn với các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; Tiếp tục nâng cao chất lượng và tổ chức phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn trường với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạc, đúng đối tượng; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thi đua – khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Để thực hiện tốt các phong trào, nội dung phát động thi đua của UBND tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Nhà trường tiến hành triển khai nhiều phong trào cụ thể, thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi trong CBVC, HSSV toàn trường. Các phong trào thi đua sẽ được triển khai theo đợt trong năm học, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Việc thực hiện 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động sẽ được đẩy mạnh, các phong trào thi đua: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng gia đình văn hoá mới”, “Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ tiếp tục được nhân rộng.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò tích cực của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiều phong trào thi đua như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu nhân đạo”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và đền ơn đáp nghĩa”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”… nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho đoàn viên, sinh viên. Cùng với đó, nhà trường tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua do Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phát động, phong trào thi đua của Khối trường chuyên nghiệp gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Qua các phong trào thi đua, Hội đồng thi đua nhà trường xem xét, lựa chọn giới thiệu các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động thực tiễn để đề nghị cấp trên tuyên dương khen thưởng.

Năm 2021, với nhiều sự kiện chính trị quan trong của đất nước, của tỉnh, cũng là năm bản lề cho giai đoạn 2021 – 2025, tập thể cán bộ, đảng viên, sinh viên trường CĐSP Điện Biên quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra và hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 do UBND tỉnh Điện Biên phát động./.

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN