Tuần sinh hoạt công dân đầu năm

0
4896

TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

TỔ CHỨC TỐT TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC  2018-2019

—————————-

          Thực hiện hướng dẫn số 46/HD-BTGTU ngày 25/06/2018 của BTG tỉnh ủy Điện Biên và công văn số 1479/SGDĐT- GDTX& CN ngày 27/7/2018 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè  năm 2018 cho đội ngũ giáo viên, giảng viên và sinh hoạt tuần công dân năm học 2018 – 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 580/KH-CĐSP ngày 25/7/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân đầu năm học 2018 – 2019 cho sinh viên K19, 20.

Phòng công tác HSSV đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tuần học tập sinh hoạt công dân đầu năm học cho sinh viên năm thứ hai và thứ ba năm học 2018-2019  (với tổng số 426 sinh viên thuộc 15 lớp cho khối K19 và K20). Thời gian từ 30/07/2018 đến 04/08/2018.

Về công tác chuẩn bị đã được các đơn vị, bộ phận chuẩn bị tốt từ việc xây dựng kế hoạch, phân công giảng viên giảng dạy, mời đại diện các cơ quan đoàn thể ngoài nhà trường tới tuyên truyền, giảng dạy; công tác cơ sở vật chất được thực hiện chu đáo, phù hợp với đặc điểm điều kiện của nhà trường.

Về nội dung giảng dạy đã bám sát với các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh Điện Biên, hướng dẫn của Sở GD&ĐT cũng như kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2018 -2019, cụ thể như:

– Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên; Tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” trong ngành Giáo dục; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết về Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020.

–  Giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, mua bán người. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

– Thông  tin các nội dung về tình hình trong nước và quốc tế, những vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Điện Biên trong 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ Tỉnh Điện Biên toàn khóa.

–  Phổ biến các quy chế liên quan tới HSSV, các chế độ chính sách. Quy chế  và công tác đào tạo năm học 2018 – 2019. Hướng dẫn HSSV tìm hiểu các tài liệu học tập, tra cứu thông tin trên thư viện; Hướng dẫn tra cứu điểm trên phần mềm Quản lý Đào tạo của trường CĐSP Điện Biên.

– Quán triệt, phổ biến các nội dung về văn hóa ứng xử, văn hóa học đường. Ý thức, trách nhiệm của HSSV trường CĐSP Điện Biên trong học tập, rèn luyện và các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

– Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động, công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên…

– Chương trình rèn luyện và hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của ngành Giáo dục. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội .

– Viết bài thu hoạch cuối đợt học tập…

Về phía Giảng viên được phân công đứng lớp đều là những thầy cô có kinh nghiệm ở các lĩnh vực được phân công giảng dạy, nội dung lên lớp được chuẩn bị chu đáo, đầy đầy đủ, đúng quy định. 100% các giảng viên lên lớp đúng giờ, đảm bảo truyền đạt đầy đủ nội dung kiến thức đúng kế hoạch chương trình với tinh thần trách nhiệm cao..

Ý thức tham gia học tập của HSSV các em đã nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của tuần sinh hoạt công dân đầu năm học thể hiện thông qua việc luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, ghi chép bài, tham gia thảo luận, trao đổi sôi nổi.

Với thời gian 6 ngày học tập nghiêm túc có thể nói Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học  2018-2019 đã đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả có 426/426 sinh viên (đạt 100%) viết bài thu hoạch đạt yêu cầu. Đây cũng là cơ sở, tiền đề quan trọng giúp thầy và trò trường CĐSP Điện Biên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2018 – 2019.

Điện Biên, ngày 8 tháng 8 năm 2018

Người viết tin bài: Phạm Hồng Thái

BÌNH LUẬN