Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi Nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020)

0
515

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 6/11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên về Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi Nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020).

Để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhà trường nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước; Tôn vinh và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của quân và dân Nam kỳ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi Nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020).

Đề cương chi tiết kèm theo xem tại đây:

BÌNH LUẬN