KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5

0
978

Thực hiện công văn số 262/STTTT_BCXH, ngày 09/3/2018 của Sở Thông tin truyền thông tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 568/KH-SVHTTDL ngày 30/3/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 5.

Công văn số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5.

Trường CĐSP Điện Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

 Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực bổ ích cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng, xã hội.

Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày triển lãm và giới thiệu sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 5 đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cộng đồng dân cư.

II. Nội dung hoạt động

1. Tuyên truyền bằng các hình thức: Thông báo các hoạt động “Ngày sách Việt Nam” trên trang thông tin điện tử, băng zôn khẩu hiệu.

2. Tham gia “Ngày hội sách” với chủ đề “Sách – Tri thức và phát triển xã hội” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào ngày 14/4/2018 tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ với các nội dung:

– Triển lãm, trưng bày sách, báo, tạp chí, tài liệu học tập.

– Tham gia tuyên truyền giới thiệu sách.

– Tham gia 2 tiết mục trong chương trình văn nghệ chào mừng “Ngày hội sách”.

3. Khuyến khích cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường tích cực đọc sách, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trên cơ sở sử dụng các kiến thức từ trong sách.

4. Tiếp tục duy trì mô hình thư viện thân thiện; hướng dẫn sinh viên kỹ năng và phương pháp tìm và đọc sách hiệu quả.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức

1. Thời gian: Nhà trường triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 bắt đầu từ tháng 4/2018. Ngày hội sách được tổ chức vào ngày 14/4/2018.

2. Địa điểm

Ngày hội sách: tổ chức tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các hoạt động khác: tổ chức tại Thư viện trường CĐSP Điện Biên.

Trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường./.

BÌNH LUẬN