ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường bằng các nghị quyết. Tổ chức Đảng trong trường hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng.

Tính đến thời điểm tháng 8/2023, toàn Đảng bộ có 95 đảng viên, sinh hoạt tại 07 chi bộ. Về trình độ chuyên môn có 04 tiến sĩ, 83 thạc sĩ, 06 đại học, 02 cao đẳng. Trình độ lý luận chính trị có 09 cao cấp, 02 cử nhân, 31 trung cấp, 62 sơ cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ có 10 đồng chí, trong đó 01 tiến sĩ, 08 thạc sĩ, 01 đại học; về lý luận chính trị có 05 cao cấp, 02 cử nhân, 03 trung cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Là hạt nhân lãnh đạo chính trị, Đảng bộ đã bám sát định hướng về công tác tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tác phong của người đảng viên, người giảng viên thể hiện trong mọi hoạt động. Đảng bộ triển khai đầy đủ việc quán triệt, nghiên cứu, học tập Cương lĩnh chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh… đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động. Đảng bộ nhà trường thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị để cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần Nghị quyết, vận dụng tốt trong giảng dạy, nâng cao chất lượng chuyên môn. Mặc dù có thời điểm, việc sinh hoạt đảng diễn ra trong điều kiện các chi bộ đều phải tiến hành khối lượng lớn công việc, đội ngũ giảng viên phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, song vẫn luôn được Đảng bộ quan tâm, lãnh đạo đưa vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt đổi mới, thiết thực, chất lượng sinh hoạt chuyên đề được đánh giá là một trong những Đảng bộ dẫn đầu trong Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Bám sát định hướng và sự lãnh đạo của Đảng uỷ cấp trên, trong từng giai đoạn của phát triển, Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường xác định đúng đắn mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm theo đúng quy định. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao: sinh viên các lớp tốt nghiệp ra trường đảm bảo chất lượng với tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 80-85% trở lên, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường đạt từ 70-75%. Chất lượng bồi dưỡng cho giáo viên mầm non, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trong tỉnh đạt tỉ lệ 100%.

Đảng bộ đã luôn quan tâm, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng và đề bạt cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có đạo đức cách mạng trong sáng, có nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với công việc được giao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết, đồng lòng xây dựng tập thể nhà trường phát triển.

Trong công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị, Đảng bộ Trường đã lãnh đạo trực tiếp Công đoàn cơ sở thường xuyên chăm lo quyền lợi cho cán bộ viên chức, người lao động; phát động, tuyên truyền giáo dục tới toàn thể đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động thường xuyên; xây dựng các kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các phong trào theo đúng nội dung hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên.

Đảng bộ lãnh đạo Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% đoàn viên. Tổ chức tốt các phong trào cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, các hoạt động xung kích tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tuổi trẻ sáng tạo… Giai đoạn 2013-2023, Đoàn Thanh niên đã giới thiệu 777 đoàn viên học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp 193 quần chúng vào Đảng. Đảng bộ Trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong khối sinh viên của tỉnh.

Đảng bộ luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý của Ban Giám hiệu, xây dựng được mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể. Từ những kết quả và thành tích đã đạt được, Đảng bộ nhà trường nhiều năm liên tục được Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối thi đua các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều bằng khen cho tập thể Nhà trường; nhiều các nhân được nhận huy chương, kỷ niệm chương, Bằng khen của các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã xây đắp nên truyền thống tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên: tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập, tích lũy kiến thức, nâng cao khả năng chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên Sư phạm. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên luôn vững bước phát triển./.

 Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức danh, chức vụ
1 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/4/1970 Bí thư Đảng bộ
2 Đinh Xuân Huy 15/01/1963 Phó Bí thư Đảng bộ
3 Mai Đình Nam 12/4/1976 Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4 Lê Thị Thơi 28/03/1978 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
5 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/7/1973 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
6 Phạm Hồng Thái 21/9/1976 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ
7 Hà Thị Hương 15/02/1970 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
8 Trần Thanh Bắc 02/4/1988 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
9 Lê Thị Kim Thoa 10/3/1969 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
10 Đào Thị Hoà 15/7/1968 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ