Cơ sở vật chất

Đất đai và các công trình xây dựng Tổng diện tíchđất: 33.200 m2. Tổng diện tíchsàn các công trình xây dựng là 16.927 m2. Trong đó: – Diện tích sàngiảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện: 5.358 m2; – Các phòng làm việc của các đơn vị chuyênmôn, quản lý điều hành được trang bị tối thiểu mỗi cán bộ, chuyên viên có 01máy tính để bàn; mỗi phòng làm việc có ít nhất 01 máy in; hệ thống bàn, ghế,tủ, giá tài liệu đáp ứng yêu cầu. – Xe ô tô: 02 chiếc (1 chiếc FORTUNER 7chỗ, 01 chiếc TOYOTA 15 chỗ)