Hiệu trưởng

ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

    – Sinh ngày: 19/4/1970

    – Quê quán: Quảng Xương – Thanh Hóa

    – Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

    – Trình độ Lý luận:  Cao cấp Quản lý

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

    Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

    – Điện thoại:

      + Cơ quan: 02153. 824.655

      + Di động: 0912.011.697

    – E-mail: maihuongdienbien@gmail.com