Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Tuyên ngôn sứ mạng

Trường CĐSP Điện Biên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, CBQL, nhân viên nghiệp vụ giáo dục bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS và đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trình độ cao đẳng; liên kết đào tạo trình độ đại học; là cơ sở NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp GD&ĐT và phát triển KTXH của tỉnh Điện Biên.

Tầm nhìn

Trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc học cao đẳng và là trung tâm NCKH, công nghệ phục vụ nhu cầu học tập đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Mục tiêu

– Xây dựng trường CĐSP Điện Biên phát triển bền vững. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, CBQL và nhân viên nghiệp vụ giáo dục cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành giáo dục; đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng một số ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội có chất lượng cho tỉnh Điện Biên. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.

– Xây dựng đội ngũ GV đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT; gắn NCKH và chuyển giao công nghệ với hoạt động đào tạo; đầu tư CSVC theo hướng đồng bộ, hiện đại”