Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Quán triệt thông báo kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại điểm cầu Tỉnh Điện Biên

0
588

Sáng 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Quán triệt thông báo kết luận 173-TB/TW Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên. Dự Hội nghị có các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị; các Đảng ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị các huyện, thị; giảng viên Lý luận chính trị các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã được phổ biến và tiếp thu những nội dung về:

+ Công tác triển khai Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư.

+ Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản – thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo kết luận 173 trong thời gian tới.

+ Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị; quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư.

+ Lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí Trung ương phát biểu tham luận “Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng”.

Những thông tin tại Hội nghị giúp các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị, tạp chí Cộng sản, báo Đảng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại nhà trường.

(Một số hình ảnh của Hội nghị)

Người viết: Ngô Thị Yến

BÌNH LUẬN