Báo cáo công khai năm học 2011–2012

0
88

Chi tiết xem tại đây:

Biểu tổng hợp công khai năm học 2011-2012

Công khai cơ sở vật chất

Công khai đội ngũ giảng viên

Công khai tài chính

Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

BÌNH LUẬN