Cán bộ viên chức và sinh viên chủ động đối khớp danh sách cử tri để tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

0
605

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Cuộc bầu cử sắp đến gần, hiện tại các tổ dân phố/bản thuộc các phường/xã đã lập và niêm yết danh sách cử tri.

Theo thống kê, tất cả CBVC và SV của Nhà trường đều đủ tuổi đi bầu cử. Theo đó,:

– CBVC và SV khóa 21,22 sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (04 cấp) vì có thời gian cư trú/tạm trú từ 12 tháng trở lên.

– SV khóa 23 sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện (3 cấp) vì có thời gian tạm trú dưới 12 tháng.

Theo quy định, cử tri cư trú hoặc tạm trú ở phố/bản nào thì tham gia bỏ phiếu ở phố/bản đó. Như vậy:

– CBVC và SV ngoại trú của Nhà trường sẽ được lập danh sách bỏ phiếu tại phố/bản – nơi mình đang cư trú hoặc tạm trú (giảng viên đang đi biệt phái vẫn tham gia bầu cử tại phố/bản trước khi đi biệt phái).

– SV ở nội trú đã được Nhà trường lập danh sách đăng ký bỏ phiếu tại tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của công dân, mỗi CBVC và sinh viên ngoại trú cần chủ động xem danh sách cử tri đã được niêm yết tại các phố/bản nơi mình cư trú hoặc tạm trú, nếu chưa có tên trong danh sách bầu cử cần báo ngay cho lãnh đạo phố/bản để bổ sung; SV ở nội trú xem danh sách cử tri được niêm yết tại bảng tin Khu nội trú hoặc tại tổ 12, phường Mường Thanh, nếu có sai sót phải báo cho phòng CTSV để điều chỉnh, bổ sung.

Tin rằng với ý thức trách nhiệm của công dân của ngôi trường sư phạm với truyền thống tốt đẹp sau gần 60 năm phấn đấu xây dựng, cử tri của Nhà trường sẽ là những công dân mẫu mực, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Người viết: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN