CHI BỘ 5 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN KẾT GIỮA CÁC BỘ PHẬN VÀ ĐOÀN THỂ TRONG ĐƠN VỊ ĐỂ XÂY DỰNG CHI BỘ 5, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”

0
540

Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2023, Chi bộ 5 – Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023 với chuyên đề: Tăng cường đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, đoàn kết giữa các bộ phận và đoàn thể trong đơn vị để xây dựng Chi bộ 5, Đảng bộ Trường CĐSP Điện Biên trong sạch, vững mạnh

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Phạm Minh Khuyến – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Điện Biên, các đồng chí đại diện các Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Nhà trường, cùng với sự tham dự đông đủ của 09 đảng viên Chi bộ 5.

Sau khi đồng chí Lê Tùng – Bí thư chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã tiếp thu nội dung Dự thảo báo cáo chuyên đề “Tăng cường đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, đoàn kết giữa các bộ phận và đoàn thể trong đơn vị để xây dựng Chi bộ 5, Đảng bộ Trường CĐSP Điện Biên trong sạch, vững mạnh” do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Miên trình bày. Chuyên đề đã trình bày, phân tích cơ sở lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đánh giá thực trạng về xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, đoàn kết giữa các bộ phận và đoàn thể trong đơn vị, xây dựng Chi bộ 5 trong sạch, vững mạnh; Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới nhằm tăng cường đoàn kết, xây dựng Chi bộ 5 trong sạch, vững mạnh.

 Với tinh thần phát huy dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, toàn thể đảng viên của Chi bộ đã tích cực tham gia phát biểu thảo luận, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo chuyên đề.

Thông qua nội dung chuyên đề, mỗi đảng viên Chi bộ đã nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng, các nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp của việc tăng cường đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, đoàn kết giữa các bộ phận và đoàn thể trong đơn vị trong công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; vai trò, trách nhiệm của tập thể Chi bộ, Chi ủy, ban chủ nhiệm khoa, các tổ bộ môn, đoàn thể và mỗi cá nhân đảng viên trong việc gữi gìn, phát huy đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, đoàn kết giữa các bộ phận và đoàn thể trong đơn vị để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề quý III, năm 2023 của Chi bộ 5 được đồng chí Phạm Minh Khuyến – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đánh giá đạt chất lượng, hiệu quả cao và đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Đ/c Lê Tùng – Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Miên  – Chi ủy viên trình bày Dự thảo báo cáo chuyên đề

Đảng viên chi bộ tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến

Đ/c Phạm Minh Khuyến  – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ&DN Tỉnh đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề

Tác giả: Lê Tùng

BÌNH LUẬN