ĐỀ CHƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHOÁ XV

0
299

Thực hiện Công văn số 843-CV/BTGTU ngày 02/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đăng tải “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV” để cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên và người lao động toàn cơ quan được biết.

Đề cương chi tiết xem tại đây

BÌNH LUẬN