Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

0
316

Năm 2023, Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thực hiện tốt chức năng là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường. Quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cũng như thực hiện giám sát các hoạt động của Trường. Bên cạnh đó, quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Trường, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ. Kết quả hoạt động được thể hiện ở một số nội dung cụ thể đó là:

Hội đồng Trường thực hiện quyết nghị kế hoạch phát triển của nhà trường. Giám sát thực hiện các quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường trong nhiều lĩnh vực; giám sát thực hiện về: công tác xây dựng chiến lược phát triển KHCN&ĐMST 2021-2030; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2026…

Bên cạnh đó, Hội đồng Trường đã định hướng và quyết nghị công tác kiện toàn bộ máy, sắp xếp và sử dụng đội ngũ phù hợp với thực tiễn nhà trường. Các quy định về chế độ làm việc của CBVC được điều chỉnh sát với thực tế, đúng quy định. Đội ngũ CBVC hiện tại đảm bảo vị trí việc làm; có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kiến thức Quốc phòng an ninh; có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hội đồng Trường đã thực hiện quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục: Công tác đào tạo sinh viên cao đẳng hệ chính quy; Chương trình, kế hoạch đào tạo, đề cương chi tiết học phần theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH; công tác liên kết đào tạo; công tác bồi dưỡng giáo viên; Công tác nghiên cứu khoa học; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

Ngoài ra, Hội đồng Trường đã tham gia các nội dung liên quan đến chủ trương thành lập Trường Đại học Điện Biên. Tham gia việc giải trình với cơ quan trực tiếp quản lý Trường, cơ quan quản lý nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường đảm bảo đúng quy định. Tham gia quyết nghị, giám sát các hoạt động đầu tư phát triển khác của nhà trường theo các quyết định của tỉnh, của ngành… đảm bảo đúng qui định pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, trong năm 2023, Thường trực Hội đồng trường đã tham gia và đóng góp ý kiến quan trọng tại các Hội nghị trực tiếp và trực tuyến do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng; Câu Lạc bộ các trường Cao đẳng sư phạm tổ chức trong phạm vi toàn quốc…

Ảnh: Đồng chí Mai Đình Nam – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng toàn quốc

          Có thể khẳng định năm 2023, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hoạt động đúng theo quy định tại Điều lệ trường CĐSP Điện Biên và đúng theo các qui định của pháp luật. Chức năng của Hội đồng trường được thực hiện rõ nét, góp phần quản trị, quyết định về phương hướng hoạt động của trường. Các thành viên trong Hội đồng trường hoạt động tích cực, đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện. Các đơn vị trong và ngoài trường đã phối hợp tích cực trong các hoạt động của Hội đồng trường… góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường trong bối cảnh hiện nay./.

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN