Hội nghị Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm học 2020 – 2021

0
700

Ngày 03/9/2020, Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm học 2020 – 2021 đối với toàn thể cán bộ trong toàn cơ quan.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung được triển khai tại hội nghị và đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên trong toàn cơ quan nghiêm túc học tập các nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân tại mỗi đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thơi – UVBCH Đảng ủy, Trưởng khoa Bộ Môn chung báo cáo nội dung về: Học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung cơ bản cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX; Chuyên đề 2020 ”Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tiếp đến, đồng chí Mai Đình Nam – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Phòng TCCB  quán triệt các nội dung cơ bản: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Tỉnh; Triển khai kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm học 2020-2021.

Đồng chí Hà Thị Hương – UVBCH Đảng ủy Trưởng phòng Đào tạo – NCKH triển khai Chỉ thị năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của UBND tỉnh; các quy chế đào tạo, quy định về chuyên môn và hoạt động NCKH thực hiện trong năm học 2020-2021.

Đồng chí Hà Thị Hương triển khai Chỉ thị năm học 2020-2021 của Bộ GD&ĐT

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị trực thuộc được phân công phụ trách trong năm học vừa qua, đồng chí Đinh Xuân Huy – Phó Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, cá nhân đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung công việc cụ thể mà cán bộ, giảng viên cũng như các đơn vị cần chủ động và tích cực hơn nữa trong năm học 2020-2021.

Cán bộ, viên chức tham gia học tập tịa Hội nghị Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm học 2020 – 2021

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị, toàn thể cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung được triển khai, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức trong toàn cơ quan đoàn kết, tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2020 – 2021./.

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN