Hội nghị Bồi dưỡng chính trị và triển khai công tác đầu năm, năm học 2018 – 2019

0
587

Trong hai ngày 02-03/8/2018, Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng chính trị và triển khai công tác đầu năm, năm học 2018 – 2019 đối với toàn thể cán bộ trong toàn cơ quan.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung được triển khai tại hội nghị và đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên trong toàn cơ quan nghiêm túc học tập và viết thu hoạch theo nội dung cụ thể của từng Nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân tại mỗi đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Khuyến – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên báo cáo nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, đó là:

Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương: Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Nghị quyết số 28-NQ/TW cải cách chính sách bảo hiểm xã hội: Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Đình Nam – Trưởng phòng TCCB trao đổi các nội dung của Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”. Nội dung Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 11/7/2018 của UBND Tỉnh Điện Biên về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018. Các nội dung về công tác thi đua năm học 2017 – 2018, đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch bồi dưỡng năm học 2018 – 2019.

Đồng chí Lê Thị Thơi – Tổ trưởng Tổ LLCT – TLGD tuyên truyền các nội dung về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; những vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Hà Thị Hương – Trưởng phòng Đào tạo – NCKH triển khai Chỉ thị năm học 2018 – 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Điện Biên; Triển khai biên chế năm học 2018 – 2019; Các quy chế đào tạo, quy định về chuyên môn và các hoạt động NCKH thực hiện năm học 2018 – 2019.

Cũng tại Hội nghị, các nội dung về: Công tác khảo thí; Chế độ chính sách cho sinh viên; Quy định về đánh giá viên chức, chế độ chính sách, qui định nâng lương trước thời hạn… cũng đã được các đơn vị phòng chức năng đánh giá và trao đổi cụ thể.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị, toàn thể cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung được triển khai, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức trong toàn cơ quan đoàn kết, tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2018 – 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ảnh 2: Đồng chí Phạm Minh Khuyến – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Dân Chính Đảng tỉnh báo cáo nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Ảnh 3: Đồng chí Mai Đình Nam – Trưởng phòng TCCB trao đổi các nội dung  chuyên đề năm 2018, các nội dung về công tác thi đua năm học.

Ảnh 4: Đồng chí Hà Thị Hương – Trưởng phòng Đào tạo – NCKH triển khai Chỉ thị năm học 2018 – 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Ảnh 5: đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận hội nghị

Ảnh 6: Quảng cảnh hội nghị

Ngày viết: 06/8/2018

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN