Kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên K22TH ngành giáo dục tiểu học tại trường phổ thông

0
1195

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Dương

Thực hiện chương trình đào tạo cho sinh viên K22 ngành Giáo dục tiểu học, khóa 2019 – 2022. Khoa Tiểu học – Mầm non phối hợp với Trường Tiểu học Him Lam tiến hành kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) thường xuyên cho sinh viên lớp K22TH trong thời gian 1 tuần (từ 19/4 đến 23/4/2021). Đợt rèn luyện NVSP với mục đích giúp cho sinh viên tìm hiểu thực tế giáo dục, nắm vững các chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên để từ đó hình thành kỹ năng, thái độ và tình cảm nghề nghiệp. Tạo môi trường cho sinh viên sớm được tiếp xúc với giáo dục phổ thông, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, làm cơ sở để hình thành phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên.

Từ ngày 19/04/2021, các em sinh viên bắt đầu đến trường Tiểu học Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ thực hiện các nhiệm vụ: Nghiên cứu chương trình, mục tiêu, kế hoạch dạy học; nghiên cứu hồ sơ chủ nhiệm, hồ sơ học sinh; tập tổ chức các buổi sinh hoạt lớp; dự giờ giảng của giáo viên; tập giảng theo kế hoạch có dự giờ và rút kinh nghiệm của giáo viên hướng dẫn.

Trường Tiểu học Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ

Trong thời gian rèn luyện NVSP các em sinh viên đã thực hiện tốt nội quy thực hành, có ý thức cao trong việc chấp hành nội quy của nhà trường, kế hoạch làm việc của đoàn. Sau mỗi hoạt động các em đều được giáo viên hướng dẫn phân tích, chỉ bảo tận tình để các em rút kinh nghiệm cho hoạt động sau sẽ tốt và đạt hiệu quả hơn.

Dự giờ tại lớp 3A2, trường Tiểu học Him Lam

Ngày 23/4/2021, tổng kết đợt rèn luyện NVSP với kết quả 11/11 sinh viên lớp K22TH được xếp loại xuất sắc. Rèn luyện NVSP thường xuyên giúp các em có thêm nhiều kỹ năng thực tiễn: Kỹ năng ứng xử với các tình huống sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp… đồng thời hình thành cho các em tình yêu nghề, hoàn thiện nhân cách của một người giáo viên tương lai. Có thể khẳng định rằng, hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tại các trường thực hành Sư phạm, đã góp phần rất lớn trong kết quả đào tạo sinh viên ngành giáo dục tiểu học của Trường CĐSP Điện Biên.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Dương

BÌNH LUẬN