Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
662

KH trường CĐSP thực hiện 1895

BÌNH LUẬN