NĂM HỌC 2023-2024 – KHOA GIÁO DỤC MẦM NON HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

0
39

Tin và ảnh: Phạm Hồng Thái

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên, cán bộ giảng viên khoa giáo dục mầm non đã hoàn tốt và xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, năm học 2023-2024.

Với vai trò là Khoa chủ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học của trường, ngay từ đầu năm học, Ban chủ nhiệm khoa đã quát triệt và triển khai các kế hoạch về công tác chuyên môn nói chung, kế hoạch nghiên cứu khoa học nói riêng tới 4/4 tổ chuyên môn và 100% cán bộ giảng viên của Khoa, trong đó nhấn mạnh vào công tác nghiên cứu chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu phục vụ học tập của sinh viên… để qua đó tìm hướng nghiên cứu phù hợp, biên soạn tài liệu giảng dạy một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện nay của trường, của các chuyên ngành đào tạo.

Ảnh 1: sinh viên khoa Giáo dục Mầm non với hoạt động tại trường Mầm non

Với sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm của giảng viên, năm học 2023-2024, 100% (28/28) cán bộ giảng viên khoa Giáo dục Mầm non đã hoàn thành và hoàn thành vượt định mức về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cụ thể toàn Khoa có 20 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, có 10 đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu giảng dạy cấp trường, 06 bài viết khoa học tại hội thảo khoa học cấp trường, có 03 bài viết và tác phẩm nghệ thuật đăng trên các tạp chí uy tín trong tỉnh, triển lãm khu vực; 02 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Các bài viết, đề tài đều tập chung vào công tác chuyên môn giảng dạy đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và học tập, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu nói chung của giảng viên và hỗ trợ sinh viên học tập nói riêng.

Ảnh 2: Tổ Giáo dục Mầm non sinh hoạt chuyên môn hàng tháng

Có thể khảng định, năm học 2023-2024 công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Giáo dục Mầm non đã hoàn thành xuất sắc, đây sẽ là cơ sở để giảng viên đơn vị tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu khoa học nói riêng và công tác chuyên môn nói chung, qua đó khẳng định vai trò của đơn vị khoa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của trường.

        Ảnh 3:Đại diện giảng viên các tổ chuyên môn khoa Giáo dục mầm non, năm học 2023-2023

BÌNH LUẬN