Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016

0
1097

1) Công nhận kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến của cán bộ quản lí, giảng viên trường CĐSP Điện Biên năm học 2015-2016 (Quyết định của Sở GD&ĐT)

2) Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2015-2016

 

BÌNH LUẬN