Sinh viên nội trú Trường CĐSP Điện Biên hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”trong tình hình mới

0
428

Thực hiện hướng dẫn số 58 – HD/BTGTU ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ảnh: Sinh viên khu nội trú tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này;ngay từ đầu tháng 6 năm 2022Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biênđã triển khai và chỉ đạo các nội dung Cuộc vận động tới các đơn vị và sinh viên toàn trường với các nội dung cụ thể như: Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcCuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhấn mạnh, làm rõ vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh Điện Biên; vận động sinh viên nội trú tại KTX ưu tiên mua sắm, xử dụng máy móc thiết bị là các sản phẩm hàng hoá dịch vụ trong nước đã sản xuất và bảo đảm chất lượng.

Riêng với sinh viên khu nội trú tại KTX trường CĐSP Điện Biên, Phòng Công tác Sinh viên đã triển khai các nội dung trên đến từng phòng, từng nhà đảm bảo 100% sinh viên nội trú KTX được tìm hiểu về các nội dung của cuộc vận động. Ngoài ra Phòng còn niêm yết, phátcác tờ rơi về nội dung Cuộc vận động theo đúng quy định tại các bảng thông báo, tại các dãy nhà… vàtuyên truyền trực tiếp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Với tinh thần và ý nghĩa của cuộc vận động, cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường, đặc biệt là sinh viên khu nội trú đã tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận đồng thể hiện cụ thể qua nhận thức và hành động thiết thực trong sinh hoạt và cuộc sống.

Tác giả: Trịnh Hạnh

BÌNH LUẬN