TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC & HTHT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TRUNG TÂM DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT (K25) NĂM HỌC 2022 – 2023

0
236

Thực hiện kế hoạch số 1010/KH-CĐSP ngày 25/11/2022 về việc Hướng dẫn Khai thác Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và HTHT dành cho sinh viên năm thứ nhất (K25).  Nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng học tập. Chiều ngày 01/12/2022 tại hội trường B5 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và HTHT đã tổ chức chương trình hướng dẫn cho 242 tân sinh viên K25 nhà trường.

 Để các em tân sinh viên K25 hiểu rõ  hơn về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và HTHT. Trung tâm  đã giới thiệu về mô hình và chức năng, nhiệm vụ của mình:

  • Giới thiệu về thư viện; hình thức và quy trình khai thác, sử dụng thư viện.
  • Trang bị những kĩ năng cơ bản về máy tính và khai thác thông tin trên mạng internet.
  • Giới thiệu trang TTĐT nhà trường và hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin trên trang TTĐT nhà trường.
  • Giới thiệu trang TTTV nhà trường và hướng dẫn khai thác, tìm kiếm và khai thác tài liệu trên trang TTTV nhà trường.

Kết thúc chương trình hướng dẫn khai thác Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và HTHT Các em sinh viên có tinh thần lắng nghe và học hỏi cao qua đó tiếp thu được nhiều kinh nghiệm qúy giá. Tính đến thời điểm hiện tại 100% các em tân sinh viên đã được bồi dưỡng có khả năng khai thác tư liệu, tài nguyên phục vụ học tập tại trung tâm Ngoại ngữ Tin học và HTHT.

Một số hình ảnh của chương trình hướng dẫn khai thác:

Thầy giáo Phạm Việt Đức giới thiệu về mô hình, chức năng và nhiệm vụ của trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Hỗ trợ học tập

Các em tân sinh viên K25 tham gia chương trình hướng dẫn, khai thác.

Thầy giáo Vũ Ngọc Khánh giới thiệu về thư viện; hướng dẫn  quy trình khai thác, sử dụng thư viện.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

BÌNH LUẬN