Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

0
473

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và nhân viên nghiệp vụ giáo dục trường mầm non theo Quyết định 5520/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 13/12/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong những năm qua, ngoài công tác đào tạo cao đẳng, hàng năm Nhà trường tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn, cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Điện Biên; trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã chuẩn bị đầy đủ để Hội đồng thẩm định xem xét các điều kiện về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.

Về chương trình bồi dưỡng: Nhà trường thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 đối với bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non và Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 đối với bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các chương trình bồi dưỡng được phát triển, cập nhật nội dung đáp ứng yêu cầu và phù hợp với các cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương.

Về đội ngũ báo cáo viên: Là giảng viên của nhà trường hoặc giáo viên cốt cán của Tỉnh có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên, phẩm chất, năng lực nghề nghiệp tốt. Nắm vững chương trình bồi dưỡng thường xuyên, có khả năng truyền đạt nội dung bồi dưỡng phù hợp đối tượng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng cộng tác với đồng nghiệp…

Về tài liệu bồi dưỡng thường xuyên: Nhà trường tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tổ chức nghiệm thu và lấy ý kiến góp ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo giữa lí luận và thực tiễn, kiến thức và kinh nghiệm với kĩ năng thực hành, phù hợp với các loại hình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên.

Về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng: Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên có diện tích, cơ sở vật chất, thiết bị, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu trong công tác bồi dưỡng. Nhà trường có hệ thống form khảo sát trực tuyến duy trì thường xuyên; có các đơn vị thu thập và xử lý các phản hồi của học viên và các bên có liên quan nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

Về cơ sở thực hành sư phạm: Nhà trường có 6 cơ sở giáo dục mầm non là trường thực hành sư phạm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND Tỉnh Điện Biên. Các trường thực hành sư phạm đều là trường đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo các điều kiện để học viên tìm hiểu thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lí.

Với các điều kiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định, Nhà trường tin tưởng trong thời gian tới sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho phép trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non của Tỉnh giai đoạn 2019-2025./.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

BÌNH LUẬN