Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

0
262

Thực hiện quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã biên soạn và đã tổ chức thẩm định nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Theo đó 8/8 chuyên đề tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, đã được Hội đồng nhất trí, nghiệm thu. Trong đó có 3 chuyên đề thuộc phần kiến thức chung với tổng số 36 tiết và 5 chuyên đề thuộc phần kiến thức về hoạt động nghề nghiệp với tổng số 80 tiết.

Các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng đáp ứng với mục tiêu bồi dưỡng. Nội dung tài liệu bồi dưỡng ngắn gọn, phù hợp với vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; không trùng lặp với nội dung của các tài liệu khác; bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; cân đối giữa lý thuyết, câu hỏi thảo luận, thực hành và bài tập tình huống thực tiễn; có cấu trúc chặt chẽ, bảo đảm tính logic; ngôn ngữ mạch lạc, trong sáng, đảm bảo văn phong khoa học; hình thức trình bày đúng quy định. Các tài liệu bồi dưỡng được biên soạn theo kết cấu mở để các cơ sở bồi dưỡng và giảng viên thường xuyên bổ xung, cập nhật và phát triển nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật, tiến bộ khoa học và các quy định cụ thể của Bộ, ngành, địa phương cũng như kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung bài giảng.

Các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng đã nghiệm thu được sử dụng làm tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Một số hình ảnh Hội đồng nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

BÌNH LUẬN